Risk Factors of Emergence Agitation in Adults Undergoing General Anesthesia for Nasal Surgery
Hyo-Jin Kim, Duk-Kyung Kim, Hyo-Yeol Kim, Jin-Kyoung Kim, Seung-Won Choi
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2015;8(1):46-51.   Published online 2015 Feb 3     DOI: https://doi.org/10.3342/ceo.2015.8.1.46
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk Factors for Postanesthetic Emergence Delirium in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis
Miao He, Zhaoqiong Zhu, Min Jiang, Xingxing Liu, Rui Wu, Junjie Zhou, Xi Chen, Chengjiang Liu
Journal of Neurosurgical Anesthesiology.2024; 36(3): 190.     CrossRef
Chlorpheniramine, an Old Drug with New Potential Clinical Applications: A Comprehensive Review of the Literature
Syed A.A. Rizvi, Gustavo Ferrer, Uzzam A. Khawaja, Marcos A. Sanchez-Gonzalez
Current Reviews in Clinical and Experimental Pharmacology.2024; 19(2): 137.     CrossRef
Hearing impairment and postoperative emergence agitation
Ting-Sian Yu, Kuo-Chuan Hung
Journal of Clinical Anesthesia.2024; 94: 111394.     CrossRef
Comparing quality of recovery and satisfaction between spinal anesthesia and nerve block in orthopedic below-knee surgery: A prospective controlled trial
Seon Woo Yoo, Taehoon Kim, Jongmin Seo, Hyunji Oh, Jun Ho Lee
Medicine.2024; 103(14): e37573.     CrossRef
The Median Effective Dose of Dexmedetomidine for the Inhibition of Emergence Delirium in Preschool Children Undergoing Tonsillectomy and/or Adenoidectomy: A Retrospective Dose-response Trial
BaiYun Wei, CuiYu Yu, JinBo Xiao, Huang Xu, Ping Zheng, WeiBing Wang
Dose-Response.2024;[Epub]     CrossRef
The effect of magnesium sulfate on emergence agitation in surgical adult patients undergoing general anesthesia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Ying Xu, Tao-Hsin Tung, Xiaoru Feng, Haifei Xiang, Yu Wang, Hao Wu
Journal of Clinical Anesthesia.2024; 96: 111499.     CrossRef
Research Progress on the Effect of Esmolamine on Postoperative Recovery Quality of Patients Undergoing Clinical Surgery
坤炜 陈
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(05): 883.     CrossRef
The effect of deep and awake extubation on emergence agitation after nasal surgery: a randomized controlled trial
Lulu Suo, Lu Lu, Jingjie Li, Lin Qiu, Jinxing Liu, Jinya Shi, Zhujie Sun, Wei Lao, Xuhui Zhou
BMC Anesthesiology.2024;[Epub]     CrossRef
Pre-operative administration of butorphanol mitigates emergence agitation in patients undergoing functional endoscopic sinus surgery: A randomized controlled clinical trial
Xiao Zhang, Siyi Qi, Zhen Lin, Yizhe Zhang, Wanbing Dai, Weitian Tian, Jie Tian, Li Zheng, Diansan Su, Xiaorong Huai
Frontiers in Psychiatry.2023;[Epub]     CrossRef
Intramuscular Ketamine Effect on Postnasal Surgery Agitation: A Prospective Double-Blinded Randomized Controlled Trial
Husam A. Almajali, Ali M. Abu Dalo, Nidal M. Al-Soud, Ali Almajali, Abdelrazzaq Alrfooh, Thani Alawamreh, Hamza Al-Wreikat, Ronald G. Pearl
Anesthesiology Research and Practice.2023; 2023: 1.     CrossRef
Association of volatile anesthesia exposure and depth with emergence agitation and delirium in children: Prospective observational cohort study
Yinan Zhang, Qiuying Zhang, Shan Xu, Xiaoxi Zhang, Wenxu Gao, Yu Chen, Zhaoqiong Zhu
Frontiers in Pediatrics.2023;[Epub]     CrossRef
Postoperative delirium after intracranial neurosurgery: A prospective cohort study from a developing nation
Dhritiman Chakrabarti, Suparna Bharadwaj, V. S. Akash, Archisha Wadhwa, Subhas Konar, Sriganesh Kamath, Kadarapura Nanjundaiah Gopalakrishna
Acta Neurochirurgica.2023; 165(6): 1473.     CrossRef
Comparing the effect of ketamine and lidocaine on agitation and pain in rhinoplasty: A randomized clinical trial
Safoora Omidvar, Fatemeh Ebrahimi, Nazanin Amini, Hesameddin Modir, Mansoreh Karimi Kia, Benyamin Rahmaty, Aref Zarei
Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery.2023; 16(2): 107.     CrossRef
Risk factors for emergence agitation during the awakening period in elderly patients after total joint arthroplasty: a retrospective cohort study
Naigeng Wang, Jianhong Hao, Jie Zhang, Jing Du, Zhenguo Luo
BMJ Open.2023; 13(5): e068284.     CrossRef
The effect of a preoperative single dose of gabapentin on emergence agitation in patients undergoing rhinoplasty: a randomized clinical trial
Mohammad Ali Hoghoughi, Reza Jouybar, Akbar Alvandi, Reza Shahriarirad, Hamidreza Hosseinpour, Keivan Ranjbar, Hooman Kamran
European Journal of Plastic Surgery.2023; 46(6): 1019.     CrossRef
Nasal splinting and mouth breathing training reduce emergence delirium after endoscopic sinus surgery: a randomized controlled trial
Hongjiao Xu, Zhenyuan Shen, Yuyu Gu, Yaodan Hu, Jihong Jiang, Xiang Li, Yanfang Zhao, Minmin Zhu, Jinbao Li
BMC Anesthesiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of intraoperative Magnesium sulfate infusion on emergency agitation during general anesthesia in patients undergoing radical mastectomy: a randomized controlled study
Yan-hong Su, De-cai Luo, Yong Pang
BMC Anesthesiology.2023;[Epub]     CrossRef
Association between severe preoperative hearing impairment and postoperative emergence agitation among elderly patients undergoing middle ear surgery
Xia Shen, Huiqian Yu, Kaizheng Chen, Qineng Xue, Jin Lu, Zhongcong Xie
Journal of Clinical Anesthesia.2023; 91: 111254.     CrossRef
To identify the incidence and risk factors of emergence agitation following nasal surgery under general anesthesia: A prospective observational study
Anil Kumar Bhiwal, Alka Chhabra, Reena Meena, Purva Mandot, Neha Rathore, Sheetal Chahar
The Indian Anaesthetists Forum.2023; 24(2): 142.     CrossRef
Prophylactic administration of diphenhydramine/paracetamol reduced emergence agitation and postoperative pain following maxillofacial surgeries: a randomized controlled trial
Mohammad Reza Khajavi, Armita Saffarian, Fazeleh Majidi, Reza Shariat Moharari, Pejman Pourfakhr, Seyed Alireza Parhiz
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2022; 279(3): 1467.     CrossRef
Inadequate emergence after anesthesia for elective cancer surgery: a single-center cohort study
André Braga, Fernando Abelha
Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition).2022; 72(4): 500.     CrossRef
Identification of Brain Regions Activated by Sevoflurane and Propofol and Regional Changes in Gene Expression
Nobutaka Kamei, Shimpei Higo, Tomoki Mizuno, Keisuke Mori, Atsuhiro Sakamoto, Hitoshi Ozawa
ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA.2022; 55(1): 37.     CrossRef
Comparison between dexmedetomidine versus magnesium sulfate infusions for mitigating emergence agitation in obese adults undergoing nasal surgery
Ossama H. Salman, Hatem S. Ali Mohamed
Ain-Shams Journal of Anesthesiology.2022;[Epub]     CrossRef
The effects of remifentanil-propofol combined with dexmedetomidine on cognitive dysfunction in elderly patients after ureteroscopic holmium laser lithotripsy: a double-blind randomized controlled trial
Fangjun Wang, Dan Xie, Hongchun Xu, Qin Ye, Le Wu, Xiao Pei Gao
Trials.2022;[Epub]     CrossRef
Determination of the median effective dose of sufentanil for inhibiting the laryngeal mask insertion response in geriatric patients: a prospective, double-blinded, dose–response trial
ShiFang Wang, WeiBing Wang, JinBo Xiao, HongPing Yu, Hui Zhou, Huang Xu
BMC Anesthesiology.2022;[Epub]     CrossRef
Emergence delirium after intracranial neurosurgery- a prospective cohort study
Suparna Bharadwaj, Subhas Konar, V.S. Akash, K.N. Gopalakrishna, Dhritiman Chakrabarti, Sriganesh Kamath
Journal of Clinical Neuroscience.2022; 104: 12.     CrossRef
Low-dose esketamine for the prevention of emergency agitation in children after tonsillectomy: A randomized controlled study
Qi Li, Jiaming Fan, Wangping Zhang
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
A Perioperative Intervention to Prevent and Treat Emergence Delirium at a Veterans Affairs Medical Center
Matthew Taylor, William Pileggi, Michael Boland, Monique Boudreaux-Kelly, David Julian, Amanda Beckstead
Patient Safety.2022; : 26.     CrossRef
Online Supplement to “A Perioperative Intervention to Prevent and Treat Emergence Delirium at a Veteran Affairs Medical Center”
Matthew Taylor, William Pileggi, Michael Boland, Monique Boudreaux-Kelly, David Julian, Amanda Beckstead
Patient Safety.2022; : i.     CrossRef
Hydrogen Gas Treatment Improves Postoperative Delirium and Cognitive Dysfunction in Elderly Noncardiac Patients
Hua Lin, Jian Du, Zhigang Tian, Yonghao Yu, Yan Cui, Keliang Xie
Journal of Personalized Medicine.2022; 13(1): 67.     CrossRef
Emergence Delirium after Intracranial Neurosurgery- a Prospective Cohort Study
Suparna Bharadwaj, Subhas Kanti Konar, Akash VS, Gopalakrishna KN, Dhritiman Chakrabarti, Sriganesh Kamath
SSRN Electronic Journal .2022;[Epub]     CrossRef
Emergence agitation after the cleft lip or palate surgery in pediatric patients: a prospective study
Yongle Shi, Xiufeng Zhang, Yan Sun, Erning Mei, Xueli Wan, Li Tian
Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.2021; 122(6): 539.     CrossRef
Risk factors for emergence agitation in adults after general anesthesia: A systematic review and meta‐analysis
Bing Wei, Yan Feng, Wenjuan Chen, Dapeng Ren, Daishun Xiao, Bing Chen
Acta Anaesthesiologica Scandinavica.2021; 65(6): 719.     CrossRef
Adult Emergence Agitation: A Veteran-Focused Narrative Review
Brian Tolly, Amr Waly, Garrett Peterson, Christopher R. Erbes, Richard C. Prielipp, Ioanna Apostolidou
Anesthesia & Analgesia.2021; 132(2): 353.     CrossRef
Effect of ketamine on emergence agitation following septoplasty: a randomized clinical trial
Süheyla Abitağaoğlu, Ceren Köksal, Sevgi Alagöz, Ceren Şanlı Karip, Dilek Erdoğan Arı
Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition).2021; 71(4): 381.     CrossRef
Malnutrition is not related with emergence delirium in older patients after noncardiac surgery
Fang Zhang, Shu-Ting He, Yan Zhang, Dong-Liang Mu, Dong-Xin Wang
BMC Geriatrics.2021;[Epub]     CrossRef
Emergence agitation after intraoperative neurolytic celiac plexus block with alcohol: a case report
Huixuan Zhou, Yinbing Pan, Cunming Liu, Xiaodi Sun
BMC Anesthesiology.2021;[Epub]     CrossRef
Determination of the Median Effective Dose of Dexmedetomidine for the Prevention of Emergence Agitation in Geriatric Patients Undergoing Major Open Surgery With General Anesthesia: A Prospective, Double-Blinded, Dose-Response Trial
WeiBing Wang, Hui Zhou, AiJiao Sun, JinBo Xiao, JingChong Dong, Huang Xu
Dose-Response.2021; 19(3): 155932582110371.     CrossRef
A Randomized Controlled Study of Caudal Dexmedetomidine for the Prevention of Postoperative Agitation in Children Undergoing Urethroplasty
Weichao Zhu, Jie Sun, Jianhua He, Wangping Zhang, Meng Shi
Frontiers in Pediatrics.2021;[Epub]     CrossRef
Aspirated nasal gauze: An avoidable nightmare!
Amrita Rath, Reena
Airway.2021; 4(3): 201.     CrossRef
Incidence of and Risk Factors for Emergence Delirium and Postoperative Delirium in Neurosurgical Patients- A Prospective Cohort Study
Suparna Bharadwaj, Sriganesh Kamath, Dhritiman Chakrabarti, Prajwal Shetty
Neurology India.2021; 69(6): 1579.     CrossRef
Evaluation of emergence agitation after general anaesthesia in rhinoplasty patients: Inhalation anaesthesia versus total intravenous anaesthesia
Gamze Talih, Ahmet Yüksek, Ender Şahin
American Journal of Otolaryngology.2020; 41(3): 102387.     CrossRef
Risk Factors for Emergence Agitation in Adults Undergoing Thoracoscopic Lung Surgery: A Case-Control Study of 1,950 Patients
Xianhui Kang, Kun Lin, Hongli Tang, Xiaodong Tang, Fangping Bao, Shuyuan Gan, Shengmei Zhu
Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia.2020; 34(9): 2403.     CrossRef
Comparison of Rhinoplasty Patients Informed With Standard Verbal Information in Preoperative Period and Rhinoplasty Patients Informed and Treated With Visual Information Through Catalog in Terms of the Development of Agitation, Edema and Ecchymose in the
Havva Pinar Keleş, Ahmet Besir, Murat Livaoğlu
Journal of Craniofacial Surgery.2020; 31(3): 816.     CrossRef
Role of preemptive chlorpheniramine maleate in reducing postoperative agitation after functional endoscopic sinus surgeries (FESS)
Tamer Nabil Abdelrahman, Amr Ahmed Kasem
Ain-Shams Journal of Anesthesiology.2020;[Epub]     CrossRef
Improving protection from bioaerosol exposure during postoperative patient interaction in the COVID-19 era, a quality improvement study
Ellen H. Ko-Keeney, Manick S. Saran, Kelly McLaughlin, Sidney Lipman
American Journal of Otolaryngology.2020; 41(6): 102634.     CrossRef
Nasal packing: When a routine practice becomes a life‐threatening emergency
Eva Novoa, Helge Junge
Clinical Case Reports.2020; 8(12): 2638.     CrossRef
Assessing the Effectiveness of Combined Analgesics for Bilateral Ramus Osteotomies
Shigeru Maeda, Hitoshi Higuchi, Maki Fujimoto, Saki Miyake, Yuka Honda-Wakasugi, Takuya Miyawaki
Anesthesia Progress.2020; 67(3): 140.     CrossRef

Effects of Adding a Combined Infraorbital and Infratrochlear Nerve Block to General Anaesthesia in Septorhinoplasty

Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Fikret Salık, Mesut Akgündüz, Esra Aktiz Bıçak, Abdulkadir Yektaş
Journal of Pain Research.2020; Volume 13: 2599.     CrossRef
Effect of Tropisetron on Prevention of Emergence Delirium in Patients After Noncardiac Surgery
Yi Sun, Dandan Lin, Jing Wang, Mengwen Geng, Mei Xue, Yayun Lang, Lina Cui, Yanan Hao, Shanshan Mu, Dan Wu, Lirong Liang, Anshi Wu
JAMA Network Open.2020; 3(10): e2013443.     CrossRef
Emergence agitation: current knowledge and unresolved questions
Seok-Jin Lee, Tae-Yun Sung
Korean Journal of Anesthesiology.2020; 73(6): 471.     CrossRef
Effect of Total Intravenous Anesthesia vs Volatile Induction With Maintenance Anesthesia on Emergence Agitation After Nasal Surgery
Jun-Young Jo, Kyeo-Woon Jung, Ha-Jung Kim, Se-Ung Park, Hanwool Park, Seungwoo Ku, Seong-Soo Choi
JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.2019; 145(2): 117.     CrossRef
Effects of tramadol on emergence agitation after general anesthesia for nasal surgery
Seok-Jin Lee, Seok Jun Choi, Chi Bum In, Tae-Yun Sung
Medicine.2019; 98(10): e14763.     CrossRef
Nursing Perceptions and Workload Impact of a Standardized Emergence Delirium Assessment Scale in a Postanesthesia Care Unit
Jennifer M. Woelfel, Charles A. Vacchiano, Carolee West, J. Frank Titch
Journal of PeriAnesthesia Nursing.2019; 34(4): 729.     CrossRef
Effects of Bilateral Infraorbital and Infratrochlear Nerve Block on Emergence Agitation after Septorhinoplasty: A Randomized Controlled Trial
Hoon Choi, Seung Ho Jung, Jin Myung Hong, Young Ho Joo, Youme Kim, Sang Hyun Hong
Journal of Clinical Medicine.2019; 8(6): 769.     CrossRef
Premedication with dexmedetomidine to reduce emergence agitation: a randomized controlled trial
Jong Chan Kim, Jihee Kim, Hayeon Kwak, So Woon Ahn
BMC Anesthesiology.2019;[Epub]     CrossRef
Comparison of the Level of Free Hexafluoro-isopropanol in Adults’ Blood and the Incidence of Emergence Agitation After Anesthesia With Different Concentrations of Sevoflurane in Laparoscopic Gastrointestinal Surgery: A Randomized Controlled Clinical Trial
Yan Feng, Xiao-Bo Chen, Wei-Guo Yuan, San Huang, Ming Li, Xiao-Lin Yang
Clinical Therapeutics.2019; 41(11): 2263.     CrossRef
Comparison of emergence agitation between succinylcholine and rocuronium-sugammadex in adults following closed reduction of a nasal bone fracture: a prospective randomized controlled trial
Seok-Jin Lee, Tae-Yun Sung, Choon-Kyu Cho
BMC Anesthesiology.2019;[Epub]     CrossRef
Prevention of Emergence Agitation with Ketamine in Rhinoplasty
Canser Yilmaz Demir, Nureddin Yuzkat
Aesthetic Plastic Surgery.2018; 42(3): 847.     CrossRef
A study into perioperative anaesthetic adverse events in Thailand (PAAd THAI): An analysis of suspected emergence delirium
Tanyong Pipanmekaporn, Yodying Punjasawadwong, Manee Raksakietisak, Wimonrat Sriraj, Varinee Lekprasert, Thewarug Werawatganon
Journal of Perioperative Practice.2018; 28(12): 347.     CrossRef
Bi-frontal pneumocephalus is an independent risk factor for early postoperative agitation in adult patients admitted to intensive care unit after elective craniotomy for brain tumor: A prospective cohort study
Hua-Wei Huang, Li-Mei Yan, Yan-Lin Yang, Xuan He, Xiu-Mei Sun, Yu-Mei Wang, Guo-Bin Zhang, Jian-Xin Zhou, JianJun Yang
PLOS ONE.2018; 13(7): e0201064.     CrossRef
A PROSPECTIVE RANDOMISED CONTROL STUDY TO ASSESS THE EFFICACY OF INTRAOPERATIVE DEXMED INFUSION ON EMERGENCE AGITATION AND QUALITY OF RECOVERY IN NASAL SURGERY
Manimaran R, Aravind K
Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences.2018; 7(08): 969.     CrossRef
A Prospective, Randomized Single-blind Study of Sevoflurane vs Desflurane, with Dexmedetomidine, on the Intraoperative Hemodynamics and Postoperative Recovery for Transsphenoidal Pituitary Surgery
Anjana Wajekar, Ruchi A Jain, Anita Shetty
Journal of Research & Innovation in Anesthesia.2018; 3(1): 13.     CrossRef
Association Between Allergies and Psychiatric Disorders in Patients Undergoing Invasive Procedures
Dwight Aberle, Stephanie E. Wu, Rahmi Oklu, Joseph Erinjeri, Amy R. Deipolyi
Psychosomatics.2017; 58(5): 490.     CrossRef
Effects of nefopam on emergence agitation after general anesthesia for nasal surgery
Young Seok Jee, Hwang-Ju You, Tae-Yun Sung, Choon-Kyu Cho
Medicine.2017; 96(47): e8843.     CrossRef
Post-anaesthetic emergence delirium in adults: incidence, predictors and consequences
L. Munk, G. Andersen, A. M. Møller
Acta Anaesthesiologica Scandinavica.2016; 60(8): 1059.     CrossRef
Use of low-dose dexmedetomidine in general anesthesia improves postoperative recovery of patients with supratentorial tumors: study protocol for a randomized controlled trial
Yue Yun, Ling Pei
Asia Pacific Clinical and Translational Nervous System Diseases.2016; 1(1): 18.     CrossRef
The plasma levels of brain-derived neurotrophic factor are positively associated with emergence agitation in the elderly after gastrointestinal surgery
Xi Mei, Jianbin Tong
Journal of Anesthesia.2016; 30(5): 811.     CrossRef
Dexmedetomidine for prevention of delirium in elderly patients after non-cardiac surgery: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial
Xian Su, Zhao-Ting Meng, Xin-Hai Wu, Fan Cui, Hong-Liang Li, Dong-Xin Wang, Xi Zhu, Sai-Nan Zhu, Mervyn Maze, Daqing Ma
The Lancet.2016; 388(10054): 1893.     CrossRef
CE
Tonja M. Hartjes, Lauren Meece, Ann L. Horgas
AJN, American Journal of Nursing.2016; 116(10): 38.     CrossRef
Risk factors of emergence agitation after general anesthesia in adult patients
Jong Cheol Rim, Jung A Kim, Jeong In Hong, Sang Yoong Park, Jong Hwan Lee, Chan Jong Chung
Anesthesia and Pain Medicine.2016; 11(4): 410.     CrossRef