A Novel Frameshift Mutation of SLC26A4 in a Korean Family With Nonsyndromic Hearing Loss and Enlarged Vestibular Aqueduct
Borum Sagong, Jeong-In Baek, Kyu-Yup Lee, Un-Kyung Kim
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2017;10(1):50-55.   Published online 2016 Jul 7     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2016.00430
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mutation analysis of common deafness genes among 1,201 patients with non‐syndromic hearing loss in Shanxi Province
Yongan Zhou, Chao Li, Min Li, Zhonghua Zhao, Shuxiong Tian, Hou Xia, Peixian Liu, Yaxin Han, Ruirui Ren, Jianping Chen, Caihong Jia, Wei Guo
Molecular Genetics & Genomic Medicine.2019; 7(3): e537.     CrossRef
A novel missense mutation in the SLC26A4 gene causes nonsyndromic hearing loss and enlarged vestibular aqueduct
Xiaoguang He, Qi Peng, Siping Li, Pengyuan Zhu, Chunqiu Wu, Chunbao Rao, Jiang Chang, Mingyu Xie, Baimao Zhong, Xiaomei Lu
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.2017; 95: 104.     CrossRef
Genetics of vestibular syndromes
Pablo Roman-Naranjo, Alvaro Gallego-Martinez, Jose A. Lopez Escamez
Current Opinion in Neurology.2017; : 1.     CrossRef
A novel compound heterozygous mutation of SLC26A4 in two Chinese families with nonsyndromic hearing loss and enlarged vestibular aqueducts
Guang-Jie Zhu, Lu-Sen Shi, Han Zhou, Ye Yang, Jie Chen, Xia Gao
Molecular Medicine Reports.2017; 16(6): 9011.     CrossRef