The Clinical Manifestations and Chest Computed Tomography Findings of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients in China: A Proportion Meta-Analysis
Joo-Hyun Park, Wook Jang, Sang-Woo Kim, Jeongjun Lee, Yun-Sung Lim, Chang-Gun Cho, Seok-Won Park, Bo Hae Kim
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2020;13(2):95-105.   Published online 2020 May 1     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2020.00570
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Does the Clinical Spectrum of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Show Regional Differences?
So Young Kim, Dae Woo Kim
Clinical and Experimental Otorhinolaryngology.2020; 13(2): 83.     CrossRef
Clinical Epidemiology of Coronavirus Disease 2019:Defined on Current Research
Fengyu Zhang, Claude Hughes
Global Clinical and Translational Research.2020; : 54.     CrossRef
Chemoprophylaxis, diagnosis, treatments, and discharge management of COVID-19: An evidence-based clinical practice guideline (updated version)
Ying-Hui Jin, Qing-Yuan Zhan, Zhi-Yong Peng, Xue-Qun Ren, Xun-Tao Yin, Lin Cai, Yu-Feng Yuan, Ji-Rong Yue, Xiao-Chun Zhang, Qi-Wen Yang, Jianguang Ji, Jian Xia, Yi-Rong Li, Fu-Xiang Zhou, Ya-Dong Gao, Zhui Yu, Feng Xu, Ming-Li Tu, Li-Ming Tan, Min Yang, F
Military Medical Research.2020;[Epub]     CrossRef
Predictors of COVID-19 severity: a systematic review and meta-analysis
Mudatsir Mudatsir, Jonny Karunia Fajar, Laksmi Wulandari, Gatot Soegiarto, Muhammad Ilmawan, Yeni Purnamasari, Bagus Aulia Mahdi, Galih Dwi Jayanto, Suhendra Suhendra, Yennie Ayu Setianingsih, Romi Hamdani, Daniel Alexander Suseno, Kartika Agustina, Hamda
F1000Research.2020; 9: 1107.     CrossRef