Changes in Vestibular Symptoms and Function After Cochlear Implantation: Relevant Factors and Correlations With Residual Hearing
Jeong Hun Jang, Hantai Kim, Oak-Sung Choo, Hun Yi Park, Yun-Hoon Choung
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2021;14(1):69-75.   Published online 2020 Jun 13     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2019.01851
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Vestibular function and hearing preservation in children following a minimally invasive cochlear implantation
Ruijie Wang, Kaifan Xu, Jianfen Luo, Xiuhua Chao, Fangxia Hu, Daogong Zhang, Yueling Chen, Yuanling Li, Zhaomin Fan, Haibo Wang, Lei Xu
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2024;[Epub]     CrossRef
The Need to Consider Vestibular Function in Cochlear Implantation
Yoon Chan Rah
Clinical and Experimental Otorhinolaryngology.2021; 14(1): 7.     CrossRef